I <3 Liturgia.pl


W styczniu potrzebujemy uzbierać 7000 zł!

Pomóż nam zebrać jeszcze 42000 zł
na utrzymanie serwisu do końca 2013 roku!

Koszty stałe obejmują: wynagrodzenia, utrzymanie biura i usługi zewnętrznych wykonawców.
         50 zł       200 zł       500 zł       1000 zł       7000 zł
 
     
   
Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej dokonywanej w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Dominikańskiej 3/11, przeprowadzonej na podstawie pozwolenia (Decyzja numer 6/2012) z dnia 12 września 2012 r. wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji