I <3 Liturgia.pl


W listopadzie potrzebujemy uzbierać jeszcze 5000 zł.

Pomóż nam zebrać jeszcze 59900 zł
na utrzymanie Liturgia.pl do końca 2020 roku!

Koszty stałe obejmują: wynagrodzenia, utrzymanie biura i usługi zewnętrznych wykonawców.
         50 zł       100 zł       200 zł       500 zł       5000 zł
 
     
   
Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej dokonywanej w formie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Dominikańskiej 3/11, przeprowadzonej na podstawie pozwolenia (Decyzja numer 6/2012) z dnia 12 września 2012 r. wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji